wielkopański


wielkopański
Wielkopański gest zob. gest 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wielkopański — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, wielkopańskiscy {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się, należący do wielkich panów (tj. do arystokracji), charakterystyczny dla mentalności i sposobu zachowywania się arystokracji; arystokratyczny, magnacki : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wielkopański — wielkopańskiscy książk. «odnoszący się do wielkich panów; arystokratyczny, magnacki» Wielkopańska posiadłość. Wielkopański gest. Wielkopańskie maniery …   Słownik języka polskiego

  • arystokratyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, arystokratycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący arystokracji, cechujący arystokratów, należący do arystokracji; magnacki, wielkopański : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pochodzenie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gest — 1. Gest teatralny «gest przesadny, sztuczny, nienaturalny, patetyczny»: Szczupły, wysoki, miękki i jakiś niedbały, wykonywał rękami sztuczne, teatralne gesty. T. Różewicz, Opowiadania. 2. Mieć (szeroki, pański) gest «być hojnym, szczodrym,… …   Słownik frazeologiczny

  • arystokratyczny — arystokratycznyni «właściwy arystokratom, odnoszący się do arystokracji; magnacki, wielkopański» Nazwisko arystokratyczne. Ród, rodowód arystokratyczny. Sfera, warstwa arystokratyczna. ∆ hist. Ustrój arystokratyczny, rządy arystokratyczne,… …   Słownik języka polskiego